Tisztelt Szülők!


Óvodánk felkészült a 2020/2021-es nevelési év megkezdésére. Az intézmény minden épületében alapos fertőtlenítő nagytakarítást végeztünk, egészségügyi szempontból biztonságos környezetet alakítottunk ki, kidolgoztuk a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendet a szakminisztérium előírásainak megfelelően. Természetesen elkészítettük éves munkatervünket és megterveztük hagyományos rendezvényeinket is, amelyek megvalósítását azonban mindenkor alapvetően befolyásolja az aktuális járványügyi helyzet. Mivel az érvényben lévő intézkedések értelmében a csoportosulások megelőzésére kell törekednünk, a szokásostól eltérő módját fogjuk választani a szülői értekezletek megtartásának, és azoknak az óvodai rendezvényeknek is, amelyek nagyobb létszámú szülő- vagy gyermekcsoport együttes jelenlétével járnának. Az ezzel kapcsolatos pontos információkat minden esetben megkapják az óvodapedagógusoktól, illetve honlapunkon is tájékoztatjuk Önöket. Köszönjük megértésüket!