Miről szól a SZÓL-E?

A logopédusok szeptember illetve október hónap folyamán elvégzik az ötödik életévüket betöltött óvodás gyermekek – elsősorban – beszédartikulációs szűrővizsgálatát. Erre többféle vizsgálóeljárás létezik, azonban jelenleg az egyik legkomplexebb a SZÓL-E? fantázianevet viselő teszt. Ez alkalmas a hangzó beszéd hibái mellett egyéb, például a nyelvi területek elmaradásainak kiszűrésére is. A SZÓL-E? szűrőeljárást a B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményének logopédusai veszik fel a gyermekekkel.1

De mi is ez a SZÓL-E?

Egy mozaikszó: SZűrőeljárás az Óvodai Logopédiai Ellátáshoz. 2012-ben nyelvészek és logopédusok dolgozták ki – a legújabb kutatási eredményekre építve – ezt az eljárást, mellyel lehetővé válik az ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi elmaradásainak, valamint az írott nyelvi zavarok kockázatának kimutatása. Három fő területet vizsgál: a hangképzést, a nyelvi fejlettséget, továbbá előkészültséget az olvasás- és írástanulásra. A SZÓL-E? hiánypótló eljárás; eddig nem létezett olyan szűrés, amely hatékonyan tudta volna jelezni a nyelvi képességek szintjét is, noha ez igen fontos előrejelzője lehet többek között a szövegértésnek és a későbbi iskolai sikerességnek.

A szűrőeljárás 15-20 percet vesz igénybe. A gyerekeket olyan játékos feladatok várják, amelyek könnyen érthetőek, és ismerősek lehetnek számukra az óvodai foglalkozásokról is: képmegnevezések, valódi és nem valódi szavak ismétlése, mondatismétlés, a „hol-hová-honnan?” irányhármasság értelmezése és használata cselekvéssel, figurasor másolása, azonos ábrák/képek keresése, illetve hang-azonosítás és megnevezés.

Mivel a SZÓL-E? tesztet bevezetése óta több ezer gyermeken vizsgálták, ezért objektív képet ad az óvodáskorú gyermekek beszéd- és nyelvi képességeiről, valamint az írott nyelvi zavarok (diszlexia, diszgráfia) kockázatáról. Számokban kifejezhető értéket kapunk a gyermek rövid távú emlékezetéről, a téri viszonyok produkciójáról és megértéséről, mondatértéséről, és több olyan további képességről, amely a legújabb nemzetközi és hazai kutatások szerint meghatározza az olvasás- és írástanulás sikerességét. Emellett természetesen a hangképzés jellemzőire, a beszédfolyamatosság esetleges problémáira is rávilágít a szűrés.

Amennyiben a SZÓL-E? a vizsgált területek bármelyikén elmaradást tár fel, a Szakszolgálat és az óvoda munkatársai együttműködve nyújtanak segítséget a gyermeknek. Fontos hangsúlyozni, hogy a szűrőeljárás nem helyettesíti a diagnosztikus (a valódi okot feltáró) vizsgálatokat, melyre szükség esetén egyeztetett időpontban a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményében kerül sor. A beszédartikulációs és nyelvi területek logopédiai terápiája a Szakszolgálatnál ambuláns ellátás kereteiben történik.


1 A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 25. § (3) bekezdése értelmében