Tájékoztató az óvodai szociális segítésről


Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

  • Óvodához köthető problémák, pl. beilleszkedési zavar, szorongás, motiválatlanság, konfliktusok, magatartási problémák.
  • Gyermeknevelési kérdésekben, pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.
  • Családon belüli problémák, pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni az óvodai szociális segítő?

  • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés, segítségnyújtás a probléma kezelésében. Cél: gyermekek és családtagjaik támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
  • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, óvodai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
  • Részvétel a szülő és az óvodapedagógus közötti megbeszélésen: a szülő, az óvodapedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
  • Közvetítés a szülő-óvodapedagógus, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
  • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltése.
  • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
  • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az óvodai szociális segítőt a szülők önként megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Óvodai szociális segítő: Halász Hajnalka 70/4585604

   Intézményekben tartózkodás ideje   Fogadóóra
 Szederinda óvoda   csütörtök 8.30 – 10. 30  9.00 – 10.00
 Bóbita óvoda  szerda 8.30 – 10.30  9.00 – 10.00
 Tündérkert óvoda  szerda 10.45 – 13.00  11.00 – 12.00
 Szivárvány óvoda  péntek 8.30 – 10.30  9.00 – 10.00