Díjazottak, jubilánsok

Rendhagyó körülmények között adtuk át idén aktív és nyugalmazott dolgozóinknak azokat az elismeréseket, amelyek a több éves, évtizedes munkájukat méltatják. A hagyományok szerint a pedagógusnapi ünnepségen köszönti az óvodavezetés és a közösség azokat a munkatársakat, akik több évtizedes pályafutásuk elismerése és lezárásaként, Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesülnek, akik jubileumi jutalomra jogosultak, illetve akik a kollektíva szavazata alapján elnyerték a Gyermekmosoly Évi Díjat. Idén a vírus okozta helyzet ezt a szép szokást is felülírta.

Mint Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető elmondta, várta az alkalmat, hogy a teljes alkalmazotti közösség előtt, méltó körülmények között történhessen meg e díjak átadása, azonban a vírusveszély miatt sajnos egyetlen olyan rendezvényt sem tudnak megtartani, amelyen a közösség egyszerre részt vesz. Így hát egy hétköznap délután, szűk körben, a Szivárvány óvoda tornatermében vették át elismeréseiket a díjazottak.

Bővebben ...

Tisztelt Szülők!


Óvodánk felkészült a 2020/2021-es nevelési év megkezdésére. Az intézmény minden épületében alapos fertőtlenítő nagytakarítást végeztünk, egészségügyi szempontból biztonságos környezetet alakítottunk ki, kidolgoztuk a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendet a szakminisztérium előírásainak megfelelően. Természetesen elkészítettük éves munkatervünket és megterveztük hagyományos rendezvényeinket is, amelyek megvalósítását azonban mindenkor alapvetően befolyásolja az aktuális járványügyi helyzet. Mivel az érvényben lévő intézkedések értelmében a csoportosulások megelőzésére kell törekednünk, a szokásostól eltérő módját fogjuk választani a szülői értekezletek megtartásának, és azoknak az óvodai rendezvényeknek is, amelyek nagyobb létszámú szülő- vagy gyermekcsoport együttes jelenlétével járnának. Az ezzel kapcsolatos pontos információkat minden esetben megkapják az óvodapedagógusoktól, illetve honlapunkon is tájékoztatjuk Önöket. Köszönjük megértésüket!

Szűrőeljárások az óvodában


Szeptember első napjaiban megkezdik óvodánk épületeiben a szűrővizsgálatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményének szakemberei. Az 53/2016. (XII.29) EMMI rendelet 38.§ (3) bekezdése értelmében a kötelező logopédiai szűrőeljárások az alábbi korosztályokat érintik:

  • a 3. életévüket betöltött gyermekek nyelvi fejlettségét a szülő által kitöltött kérdőív (KOFA) alapján szűrik,
  • az 5. életévüket betöltött gyermekek beszédartikulációra és írott nyelvi készültségre irányuló szűrése óvodánkban egy komplex eljárással történik (SZÓL-E?).

Mivel ezen szűrőeljárások elvégzése a hivatkozott törvény értelmében kötelező jellegű, a szülőknek nem kell kérniük azt, vagy beleegyezésről nyilatkozniuk.

A szülők által kérhető eljárás az MSSST, amely a gyermek tanulási képességeiről ad képet. Ez a szűrés az 5. életévüket betöltött gyermekeknél javasolt.

Amennyiben az említett szűrővizsgálatok eredménye indokolja, a gyermekek diagnosztikus vizsgálatát és esetleges terápiáját a szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményében biztosítják.

A SZÓL-E? és MSSST szűrővizsgálatok előreláthatólag szeptember 2-tól október közepéig tartanak, a KOFA kérdőíveit a tervek szerint november hónapban juttatják el a szülőkhöz.

Beszoktatás az óvodában

A 2020/2021-es nevelési évben száz kiscsoportos gyermek kezdi meg az óvodát a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában. Az alábbiakban az óvodaérettséggel, beszoktatás időszakával kapcsolatos információkról olvashatnak.

Mikor óvodaérett a gyermekem?

A Köznevelési törvény az óvodai felvétel esetében egyetlen kritériumot említ, ez pedig a betöltött harmadik életév. Tehát óvodába csak az a gyermek vehető fel, aki a harmadik életévét betöltötte. Vannak azonban olyan szempontok is, melyeket a törvény kritériumként nem említ, de ezek hiánya jelentősen megnehezítheti a gyermek óvodai beszoktatását, a közösségbe való beilleszkedését, társas kapcsolatainak alakulását.

Az óvodaérettség tulajdonképpen a gyermek életkorának megfelelő fejlettségi szint elérését jelenti, vagyis a gyermeknek mindezekkel a képességekkel akkor is rendelkeznie kellene, ha éppen nem kezdene óvodába járni.

Bővebben ...