Tűzriadó próbák az óvodában

Az óvoda épületeiben minden nevelési év elején tűzriadó próbát tartunk, a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtaknak megfelelően. Ezt megelőzően az óvoda dolgozói elméleti felkészítésben vesznek részt, a felelősök egyeztetik, kinek mi a feladata a tűzriadó esetén; ki zárja el a gázfőcsapot, a villany főkapcsolót, illetve ki jelenti a tűzesetet, és a jelentésnek pontosan milyen információkat kell tartalmaznia.

A tűzriadó előtt az óvodapedagógusok felkészítik a gyermekeket a várható eseményre, és az életkoruknak megfelelően tudatosítják bennük a viselkedési szabályokat. A tűzjelző kolomp megszólalása után a tűzriadó tervben meghatározottak szerint hagyják el az épületeket a csoportok. A próbát évről évre fegyelmezetten, az előírásoknak megfelelően hajtják végre a gyerekek, a felnőttek irányításával.

Pályázat - Óvodapedagógus

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör be­töltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2018.11.05 - 2019.08.31-ig tartó jogviszony.

Bővebben ...

Pályázat - Óvodapedagógus

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Bővebben ...

Pályázat - Dajka

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő dajkai munkakör betöltésére.

Bővebben ...

Pályázat - Óvodapedagógus

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan ideig tartó jogviszony.

Bővebben ...