Állatok világnapja

Az óvodában minden évben megemlékezünk az Állatok világnapjáról, melyet Assisi Szent Ferenchez, az állatok védőszentjéhez kapcsolódóan október 4-én tartanak. A Szivárvány épületben idén minden csoport maga választotta meg az ünneplés módját. A Kisvirág csoportba a gyerekek saját maguk által készített állatfigurákkal érkeztek, melyek elkészítésében természetesen az ügyes szülői, nagyszülői kezek és ötletek is segítséget nyújtottak. A változatos eszközökből, alapanyagokból született állatkákból kiállítást rendeztek, és meghívták a szomszéd csoportokat is vendégségbe, hogy minden ügyes „kisvirágos” bemutathassa alkotását a többi gyereknek. A kreatív családi ügyeskedéseknek köszönhetően műanyag palackból malac, kávészemekből süni, és még megannyi kedves kis állat készülhetett. A Szivárvány óvodába egy későbbi időpontban a Tisza-Szivárvány Alapítvány támogatásának köszönhetően zoopedagógusok is ellátogatnak, hogy a gyerekek örömére igazi, élő állatokat mutassanak be az óvoda tornatermében.

Bővebben ...

Beszoktatás az óvodában

A 2018/2019-es nevelési évben 138 kiscsoportos gyermek kezdi meg az óvodát a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában. Az alábbiakban az óvodaérettséggel, beszoktatás időszakával kapcsolatos információkról olvashatnak.

Mikor óvodaérett a gyermekem?

A Köznevelési törvény az óvodai felvétel esetében egyetlen kritériumot említ, ez pedig a betöltött harmadik életév. Tehát óvodába csak az a gyermek vehető fel, aki a harmadik életévét betöltötte. Vannak azonban olyan szempontok is, melyeket a törvény kritériumként nem említ, de ezek hiánya jelentősen megnehezítheti a gyermek óvodai beszoktatását, a közösségbe való beilleszkedését, társas kapcsolatainak alakulását.

Bővebben ...

Felújítások az óvodában

A 2018/2019-es nevelési év kezdetére befejezték az óvoda épületeiben a nyári felújítási munkálatokat. A Tündérkert óvodában három felnőtt mosdó újult meg, a Bóbita óvodában válaszfal áthelyezése történt egy öltözőben, a Szederinda óvodában a kerítést újították fel. A Szivárvány óvodában a csoportszobákból lekerült a lambéria, a radiátorburkolatokat kicserélték, valamint függönykarnisok és a csoportszobák közötti térelválasztók cseréje történt meg. A konyhák festését minden épületben elvégezték.

Az intézmény költségvetésének terhére a Szivárvány épület két csoportszobájában folytatódott idén a beépített szekrények cseréje.

Miről szól a SZÓL-E?

A logopédusok szeptember illetve október hónap folyamán elvégzik az ötödik életévüket betöltött óvodás gyermekek – elsősorban – beszédartikulációs szűrővizsgálatát. Erre többféle vizsgálóeljárás létezik, azonban jelenleg az egyik legkomplexebb a SZÓL-E? fantázianevet viselő teszt. Ez alkalmas a hangzó beszéd hibái mellett egyéb, például a nyelvi területek elmaradásainak kiszűrésére is. A SZÓL-E? szűrőeljárást a B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményének logopédusai veszik fel a gyermekekkel.1

Bővebben ...

Tűzriadó próbák az óvodában

Az óvoda épületeiben minden nevelési év elején tűzriadó próbát tartunk, a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtaknak megfelelően. Ezt megelőzően az óvoda dolgozói elméleti felkészítésben vesznek részt, a felelősök egyeztetik, kinek mi a feladata a tűzriadó esetén; ki zárja el a gázfőcsapot, a villany főkapcsolót, illetve ki jelenti a tűzesetet, és a jelentésnek pontosan milyen információkat kell tartalmaznia.

A tűzriadó előtt az óvodapedagógusok felkészítik a gyermekeket a várható eseményre, és az életkoruknak megfelelően tudatosítják bennük a viselkedési szabályokat. A tűzjelző kolomp megszólalása után a tűzriadó tervben meghatározottak szerint hagyják el az épületeket a csoportok. A próbát évről évre fegyelmezetten, az előírásoknak megfelelően hajtják végre a gyerekek, a felnőttek irányításával.