Tűzriadó próbák az óvodában

Az óvoda épületeiben minden nevelési év elején tűzriadó próbát tartunk, a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtaknak megfelelően. Ezt megelőzően az óvoda dolgozói elméleti felkészítésben vesznek részt, a felelősök egyeztetik, kinek mi a feladata a tűzriadó esetén; ki zárja el a gázfőcsapot, a villany főkapcsolót, illetve ki jelenti a tűzesetet, és a jelentésnek pontosan milyen információkat kell tartalmaznia.

A tűzriadó előtt az óvodapedagógusok felkészítik a gyermekeket a várható eseményre, és az életkoruknak megfelelően tudatosítják bennük a viselkedési szabályokat. A tűzjelző kolomp megszólalása után a tűzriadó tervben meghatározottak szerint hagyják el az épületeket a csoportok. A próbát évről évre fegyelmezetten, az előírásoknak megfelelően hajtják végre a gyerekek, a felnőttek irányításával.

Nevelés nélküli munkanap

Évzáró nevelési értekezletet tart a nevelőközösségünk 2018. június 22-én, ezért a gyermekek ellátását összevont csoportokban tudjuk megoldani. Kérjük a kedves szülőket, hogy jelezzék az óvodapedagógusok számára, igénylik-e ezen a napon gyermekük óvodai elhelyezését.

Összevont szülői értekezlet

Összevont szülői értekezletet tartunk az újonnan beiratkozott kiscsoportos gyermekek szüleinek 2018. június 20-án, a Bóbita épületben, 16.30 órától. Kérjük a kedves szülőket, amennyiben tehetik, vegyenek részt az értekezleten, mert az óvodavezető fontos és hasznos információkat oszt meg velük, valamint az óvodai élettel kapcsolatos kérdéseikre is válaszol.

Beiratkozás

Az új felvételes kiscsoportos óvodások beiratkozásának időpontja: 2018. június 19. Ezen a napon 8-17 óráig várják a kedves szülőket az óvoda épületeiben. A beiratkozás abban az épületben történik, ahová a gyermek felvételt nyert.